D acu i tenniḍ ?

Aḥq wid i aɣ-irennun taduli ! Myal wa d acu i t-yeḥman, macca lecɣal akk n medden teddun s ifri, agdud yeṭsen, yugi ad d-yeldi allen-is ad iwali d acu i as-d-ttheggin wussan, yettaki-d kan akken ad yecḍeḥ, yettaki-d kan akken ad ihuz ammas-is ! yettemlili-d kan akken ad yerfed Leɛlam deg iberdan, ad izux s wayen i d-ḥerren lejdud-is akken ad t-ɣelten wiyaḍ. Amek almi win yellan iḍeli kan, yettnaɣ ɣaf yedles-is akked tumast-is, ass-a iqleb lbista ? Ayen i yettuɣaḍen akter amek yiwen ad yerfed ayen i gan yergazen ilan tabɣest akked tirugza akken ad d-inin ayen i yeǧǧan idamen-nsen ad xnunsen deg lqaɛa s wudem yellan mgal-nsen ; Akken ad d-segzig akter, ayen i iga Maɛtu Lunnas deg Taɣect i umi isemma « Monsieur le Président », deg-s i d-iceggeɛ izen s tebɣest d tirrugza akken ad ibedd mgal ḍḍelm akken ad d-yessebgen tumas n lejdud-is ! ass-a ad as-nsel i wawalen-nni ttwarefden, ttwabedlen s ɣur ucennay n Leqbayel i yellan yakan icennu « arraw n ferɛun », iref-d awalen-a akken ad ig   yes-sen tazwara n taɣect i ixdem akken ad ifek afud i uselway imrecceḥ ɣer tefranin-a tineggura ! awalen n Lwennas ttwabedlen imukan i wakken ad cekren ass-a ayen i yerḥan Lwennas almi i iger iḍarren-is deg ubris n usmeɣnes, ayen i yeǧǧan ad mmaren idammen-is ! Amek ara nessusem i tedyan-t am tagi ? amek ara neg amḍiq i tmital n wigi gar-aneɣ ?!

 Tamsalt tis snat nettwali ass-a agdud ila, yuɣ deɛwessu ɣaf yiri-s, swab ur nsel i tiɣri-s, ɛuẓgen yimdanen, allen dreɣlent, d awezɣi ad nwali ! ulama tettafeg ɣurneɣ dima d taɣaḍt, inzi-a nerfed-it ; ammaken ad nettwali taɣawsa ur aɣ-tenfiɛ ara macca yella ṭṭmeɛ deg-s ! Nugi ad nettkel ɣaf yiman-nneɣ, agdud yugi ad ikker ɣef yiman-is, am akken iruḥ as littkal deg yima-is ! yeqbel ad yeknu, iɛemmed ad yeǧǧ seg leḥq-is, yeqqar ad yemneɛ rebbi aqerruy-iw ! neqqar ur nezmir ara, nsel ala i wawalen ara aɣ-yesfeclen : “iwhen-a d ayla-nsen”, ad zwiren nutni ma desseḥ bɣan tafat”, “nekkni nettnaɣ, tarwa-nsen cegɛen-tt ad tɣer deg berra”. Ayɣer almi tettamnem akk tiɣawsiwin-a, amek almi tettamnem akk ixurriḍen-a ; Ad nemmeslayet kan tidet  garaneɣ, alukan d tidet nbedd akk d yiwet n tfekka, alukan d tidet n lḥa akk d yiwen n uḍar, alukan d tidet nettsuɣ akk d yiwen n ufus, nekkat akk ɣer zzat, myal wa ur yettuɣal ara ɣer deffir ; tmnem zemren aɣ-aɣen yiwen yiwen ?! alukan win i umi i d-sutren tasusmi rzan-d ɣurs ad yeddu yidsen yezra dakken yella wayeḍ i t-id-iɛussen deffir-s, tumnem ad yeqbel s tukci ?! Ayen i bɣi ad t-id-segzuɣ, d nekkni i yettuɣalen myal tikkelt ɣer deffir, ɣef waya i d-yettili ucqiq gar-aneɣ.

Ay ayetma, ayen teẓram inet-tt-id, ayen i tebɣam xedmet-tt, yiwen ma yezmer ad ibeddel abrid-neɣ ma nezdi. D tidett, akken kan i tgiḍ azal i yima-ik ara ak-fken wiyaḍ azal, akken kan i thabeḍ amdan ara iḥs s tigdi-k. akken ad d-kfuɣ awal ad d-neṭqeɣ s kra n wawalen n Ɛli ideflawen, anda yeqqar : « Ifassen ur kkaten ara ala tira i umi laqen, iḍarren ur reggeln ara lamaɛna i ibeddi zemren ; mi d-testeqsam aqli da, ay-id-tafem gar-awen, eǧǧt-iyi abrid ad-ɛediɣ i umi i tugadem ? »         

X.Y