D acu i tenniḍ ?

         Azger mi yeɣli qqwan ijenwiyen fell-as ! Ticki i ufan abrid i ḥed ad ɣlin fell-as s regmat akked yar awal, myal d ajerṭiṭ ad as-t-cellen i yiri-s, yiwen ma yebra i yiman-is gar-asen ad as-ḍlun temses akken ad t-sirexsen !

Igrawen yekkaten ass-a akk ad d-snekwun iman-nsen d imaziɣen, adabu iga-asen yakan ismawen, isbedd-asen-d yakan uguren, uguren i d-yesbeddad udabu n wass-a mačči d aqabel-nni kan n zik s tersasin, macca ass-a yessawseɛ tikti-nni n « uɛdaw n daxel », bɣan ad fken yar udem i umussu n tmaziɣt am yal tikkelt s ucemmet n tiktiwin-a, akken ad bḍun gar tuyat n ugdud amaziɣ i yessuturen izerfan-is, ama seg tama n tumast, ama seg tama n tutlayt akked yidles, ama seg tama n tudert tanmetitt imi d agdud anasli n tefriqt n ugafa ; Tawil n wass-a d alsaq n tcemmatin, d asiwel s yisem n « El ɛadew ddaxili », qqaren dakken wigi d iferrawen n Fransa akken ad d-tesriffeg ad d-tekcem ɣer tmurt, qqaren d tiktiwin n wuwdayen ! Amek aɛaǧaba wḍen almi i d-fettun s tktiwin-nsen dakken Tamaziɣt ur telli d ayen-nniden siwa d tantala gar tantaliwin n Tɛerbubt-nsen !  bɣan ad d-inin agdud amaziɣ tadra-s d aɛrab akenɛani ! Ma d tanakta-a imaziɣen, d tiktiwin n wuwdayen akked tmura tiberraniyin akken ad d-afent abrid ad d-kecment neɣ ad nehrent tamurt ! ihi s waya ass-a i sawaḍen saggaden agdud, agdud amaziɣ i yellan seg zman aqdid d agdud yettamnen, ila nniya deg wul-is ! ad tselleḍ deg tiliẓriyin, timital n Ccuruq akked Nnahar i wawal ; ur yettili ara deg tmurt-nneɣ ayen i wumi semman « erabiɛ elɛarabi » ! Tamezwarut d ayen ibanen ur yettili ara imi tamurt mačči d taɛrabt, tis snat ɣas yella-d mačči d aɛraben n Banu hilal ara d-yilin i yibeddi i wakken ad tbeddel, tis tlata ayɣer ur d-ttadren ara « tafsut taberkant n 2001 akked tedyanin n 80 » ? Tidak-nni ideg d-fɣen yirgazen at nnif akked tebɣest akken ad d-inin neɛya deg ddel, nebɣa ad tbeddel, nebɣa ad d-yuɣal uzref i ugdud, nebɣa ad terfed s yiri-s tmurt-agi, nebɣa ad tuɣal ɣer tadra-s, ad tekfu fell-as deɛwessu ! Macca widak snen amek i ten-smesxen, deg tefsut n 80 refden azal n 24 ɣer lḥebs, seqlalḥen, ɛegben acḥal d ilemẓi, glan ula s telmeẓyin ɣurren-tent, srun acḥal d tayemmat ; Ar tagara i wakken ad sefḍen ayen akk i gan, sneṭḍen-asen-d tixnanasin ; Qqaren serɣen Leqqran, serɣen leɛlam, bɣan ad ddun d wuwdayen…ɣtg. Akken ula deg tefsut taberkant 2001 anda i nɣan azal n 129 n yimdanen, tallit ideg ḍeqren acḥal d amdan ɣer isaffen, anda i qublen s iɛsekriyen yesmrasen rsas mgal amdan irefden ifassen-is deg ufus-is senǧaq i yettmetilen tumast-is. Yewwi-d fell-asen ass-a ad seɣtin amezruy, yewwi-d ad zemmen imi-nsen widak akken i d-yeqqaren tamurt-a d taɛrabt, ruḥt ad teɣrem ayen i yuran imusnawen yellan deg wallaɣ-nsen, mačči win yeɣran yiwet n udlis deg tudert-is ad yer iman-is d amusnaw ; Aɛdaw adaxlani d nutni, seɛreqn-as ixef-is, uǧwen-as-d deɛwessu. Akken ad kfuɣ awal ad greɣ tiɣri s ssut n Lwennas « leqbayel d waɛraben mačči d atmaten, aṭas i ɛebbant tuyat ». 

X.Y