D acu i Tenniḍ ?

Asenseb n Tutlayt Tamaziɣt yettuɣal ɣer « A Tawabit El Waṭaniya » !

Deg Wayen i nsel deg yimawen-nsen, qqaren asenseb n tutlayt yettuɣal ɣer yimenzayen Iɣelnawen ! Ma d imenzayen-a, ayen i umi ssawalen tutni “A Tawabit El waṭaniya”, rrsen deg tmendaw dakken Lezzayer d tamurt taɛrabt tineslemt ; ihi s waya ayen i izemren ad yettuɛiyen i ugdud ur d-yewwi ara ad yeffeɣ i yimenzayen-a ?!

Seg wassen deg i d-necfa neɣ d wayen i aɣ-d-ttalsen wid aɣ-yernan deg leɛmer, qqaren s kra n Umnakel neɣ s kra n Uselway i d-yettbeddaden akken ad yettwafran d aselway ad yettmeslay s yisem n Tmaziɣt -d tumast- i yellan d tadra n ugdud azzayri (Tafriqt ugafa s umata) ; ɣur tmital-a Tamaziɣt d isem kan, yes-s ad yesɛeddi lkarṭa-s akken ad yerbeḥ ɣer tagara n Lǧǧirya, war ma nettu aqlab n lbist-a seld ara awḍen lebɣi-nsen. Ayen yessewhamen, aɛaǧaba, ula d wid yellan s tidet-nsen d Imaziɣen akken kan ara ad awḍen ɣer Tesgiwin deg ara ressin iman-nsen, ad ttun akk anwa iten-ilan ! Anda i yella wayen swayes tettsuɣum send ad teṭfem imukan ?! Akken yenna Lwennas Meɛtub : “wigi yeṭfen imukan, wigi yeṭfen imukan, deg-k neɣ deg-i ur claɛn, ma tcetkaḍ i ddula d nutni”. 

Ad d-nuɣal ɣer imenzayen-a iɣelnawen s wayes ssawalen ; ur yelli “A Tabit El waṭani” nnig n Tmaziɣt ɣef leḥsab n wayen i nessen deg tidet, d bab n lqaɛa i d-yewwin ad ili azref amenzu deg tmurt-is, maca nekkni teḍra-aɣ am teqsiḍt-nni n Wafar akked Umerɣun, imi i d-usan d imnekcemn, akken kan ad zerɛen tasreḍt ma d ass-a uqlen d imawlan n tmurt ! D nutni i d iseɣ n Lezzayer ! Seg wassen ideg ṭṭfen tadbelt, rrnan adabu yuɣal d amenzay iɣelnaw Taɛrabt ulac win ara ad tt-iqedmen, d tutlayt neɣ d tumast siwa win yeɛyan deg tudert-is, amenzay-nsen n tidet d Aseyṭer war talwit. Ma nemmeslay-d seg tama n tutlayt Tamaziɣt akked tumast Tamaziɣt, d tidet ur lint ara azref ad tent-yekseb neɣ ad tent-yissin win iten-ilan, ssanzayeɣ (tettak anza) tamsalt-a am uqrur i umi ksen yemma-s, ulama meqqer yeẓra anta-tt ur yezmir ad yaẓ ɣur-s, agdud yekker-d d agujil gar wallen n yimawlan-is, nekk ad d-iniɣ ma yella Taɛrabt d amenzay aɣelnaw tamaziɣt d tayemmat, amaziɣ d ababt n ugdud azzayri, amezruy d anagi, idles d anagi, akken yenna Takfarinas “ggrant-d kan tecraḍ yuran ɣef twenziwin n tyemmatin-nwen, assen ara tent-fehmem, asen ara tfehmem aqlaɣ akk d imaziɣen”, teddez tebrez yeggra-d kan ad teqqlem ɣer tidet imazal deg fassen n yiɛessasen, tidet yelan tedder deg yidurar n tmurt, tettẓuru-yaɣ-d deg swaḥel tettawi-tt-id nnesma i d-igellun s wanza n imawlan n tmurt.

Asenseb n tmaziɣt yettuḥetem fell-awen, ur qqaret ara ur nezmir ara ad ttenḥetem ɣef win yellan d aɛrab, imi kunwi tḥetmem-aɣ Tiɛurubit seg mi i d-nlul ; rrnu ɣef zyada yewwi-d kan as-temlem i wina i umi tsemam aɛrab anwa i t-ilan, as-teksem taduli ɣef wallaɣ, as-teksem lɣem i wallen-is akken ad iwali tidet n yiẓuran-is, ur lin d ayen-niḍen nnig n Waɛrabutlayen.  Deg Tama n swaḥel n Tmurt d leqbayel Seg tama taɣerbit n swaḥel d icenwiyen akked kra n leqbayel yunagen, Ad nader asurif ɣer tewririn (Ttel) seg tlemmast almi d asmar d Icawiyen, seg Tlemast almi d agafa d Imẓabiyen, syin akkin ad nger asurif ɣer unẓul ad naf seg usamar ɣer ugafa d Itergiyen, ulama neffeɣ i tlisa n Lezzayer ad naf dima d agdud-a i as-d-yezzin, anda yella ugdud-agi aɛrab i tessawalem ?!

“Nekk ayen i y-iqerḥen-nniɣ-t-id, i lebda ad geɣ tiɣri, i kečč ay agdud ma ad d-takkiḍ ?”                                                                                                              X.Y