Sonatrach d ugraw afransis Total, deg wass n 25 deg yunyu, deg yiwen n rrabul i d-tezzuzer Sonatrach, tessenfali-d d akken yella-d umtawi ɣef usnunnet n leɛqed n ccraka  gar d Total deg taɣult n lgaz agmawi unɣil. Mmtawan ɣef usnunnet n leɛqed azal n kraḍ (3) n yiseggasen n zzyada, d agatu n usiggez n rreḥba tafransist s lgaz agmawi unɣil. Yettwaru-d deg rrabul-a « amtawa-a yessuref asiggez n rreḥba tafransist s lgaz agmawi unɣil (GNL) n Lezzayer s wazal n 2 imenyulen n ṭṭun/useggas, asemni ad yili deg tuzwirt ɣer yicbuyla n lgaz agmawi unɣil deg  Fos Cavaou ».

I snat tamiwin, i yestenyan ɣef umtawa ɣef usnunet n leɛqed, gant-d tamawt ɣef wazal ila leɛqed-a « ara yeqqim deg umezruy ameqran n tallelt gar Sonatrach d Total » i d-yettwaru deg rrabul n Sonatrach.

 

Awennit i d-iga ɣef umtawa-a, Mass Toufik Hakkar, Aselway-Anemhal Amatu n Sonatrach, i d-yessenfalin seg tama-s « S umtawa-a twekked-d Sonatrach d akken d ucrik ɣef i yella littkal, yettqadaren agazen n umtawa d leɛqed, i ilan udem uzdiq (yezdeq) deg rreḥba tagraɣlant n tfasa ».    

Seg tama n ugraw Total, Laurent Vivier, anemhal « lgaz » deg Total, yettwali, leɛqed-a amaynut ad yesnerni deg userreḥ n tṭeẓdamt n lgaz agmawi unɣil (GNL) n Total, ad yernu ad yefk addad n ccraka, akken ad yeqqim Total d ucrik adejdan n Sonatrach.

 

Akken ad yesnerni deg wazal n umtawa-a, deg rrabul-a yakan n Sonatrach, ira ad d-yessegzi ɣef wayen i d-tettwag temlilit-a i yekkfan s ustenyi n leɛqed amaynut, ɣas ulama tagnit deg rreḥbat n tfasa i yettneqlaben s waṭas. Ladɣa deg tezɣent tadamsant i deg yezmer ad yekcem umaḍal deg yiseggasen i d-iteddun, tikebbaniyin-a timeqqranin ilan ixef deg waṭas n tmura yetekkan deg rreḥbat n tfasa, ttwalint deg snat d akken leɛqud-a i gan gar-asen d ayen ara yesnernin deg wassaɣen-nsent, deg waṭas n taɣulin, ara d-yeglun s lfayda i sinat yid-sent. Ladɣa Total i yellan d udem agejdan deg wannar n tfasa deg  umezruy n ccraka akked Lezzayer. Lezzayer teṭṭef adeg wis ukuẓ i yeznuzun Lgaz agmawi i Fransa deg 2018, s wazal 7%, deffir n Norvège, Russie d Pays-Bas.

 

Amtawa-a yella-d imi ur yessaweḍ ara ugraw Total ad yaɣ kra n tigawin deg wannar n Lpitrul, n Anadarko, ara as-yeskecmen tadrim deg Lezzayer, deg umtawa akked  américain Occidental Petroleum, akken i d-yura uɣmis Libérté.

 

 

X.Y