26 juin 2020

Ugar n 3000 n tenbiwlin n Lqaɛa deg Islande deg kraḍ n wussan ; Araju n terkam n Grímsvötn

Imazzagen deg tɣult n znezlat, ḥesben ugar n 3000 n tenbiwlin n lqaɛa deg ugafa n Islande deg kraḍ n wussan, ɣer tagara n ddurt yezrin, ɣef wakken i d-nnan, akken daɣen i ggunin tarkamt tameqqrant n uburkan ara d-yeḍrun deg unẓul n tegzirt. Ɣer yiḍerfan n ugafa, kraḍ n znezlat i yessawḍen ugar n 5 tseddarin ɣef teskala n Richter, yiwet deg-sen ḥulfan-as ɣer Reykjavik i ibeɛden 265 km.   Ɣef wayyen tenna Tsuddut n liḥala n tegnawt n Islande, tinbiwlin mazal ad kemlent deg wussan i d-iteddun, ma d ammas n znezla-a yella deg... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 13:31 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,

25 juin 2020

Tazɣent tettzad deg Libya, timura tiberraniyin grent accaren-nsent

Seg mi yettwaseɣli Mouammar Kadhafi deg 2011, Libya teckem deg ṭṭrad d teggnatin ur yeqɛiden ara gar udabu n Fayez Al-Sarraj ibedden deg Tripoli yerna yettwasṭeɛref yes-s seg tama n Temɣiwent Tagraɣlant, mgal Marical Khalifa Haftar i yeṭṭfen tama n usamar n tmurt. Yal yiwen, seg tama, ila imḥaddiyen-ines :  Adabu n Fayez Al-Sarraj tella tmurt n  Qatar, ladɣa tamurt n Ṭurk. Ma d Hafter, L’imarat n waɛraben yedduklen, akked Suɛudiya, seg tama-nniḍen teggar-d iman-is tmurt n Maṣer. Seld tuggza n uselway n Maṣer, Abdel... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 14:36 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , , ,
23 juin 2020

Ad nfek daɣen iseɣ i wid ur yeǧǧin ara taftilt ad texsi !

Tamuɣli tebda-d asmi lliɣ qqimeɣ smeḥsiseɣ i tuɣac d ccnawi d tezlatin tiqvayliyin, ttemseḍfarent, mi tekfa yiwet ad d-teḍfer tayeḍ, d tamuqint n tezlatin anda xelḍen waṭas n yicennayen, gar yeqburen d yimaynuten, gar tewsatin n uẓawan yemgaraden ; tallit kan almi d-tebda yiwen d taqbur, yewwi-yi-d lḥal amzun d ṣṣut n Lwennas deg tuɣac-is tiqburin ! Maca ḥsiɣ mačči d netta, sneɣ tuɣac-is akken ma llant, ala tid ur yessekles ara. Muqleɣ deg tilifun-iw, kkseɣ-as andal, ɣef yimeɣri n uẓawan yura :... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 19:08 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
22 juin 2020

A. Bouraoui, tameɣnast deg umussu umi sawalen l’Ḥirak, yettwaḥkem fell-as s useggas n lḥebs

Ugar n 6 tnebbasin i as-gan, yettwaḥkem fell-as s useggas n lḥebs sɣur teɣdemt n lezzayer asseni n Acer 21 Yunyu 2020. A. Bouraoui i yellan gar yimeɣnasen imezwura i  d-yefɣen mgal adabu d usbeddi n uselway aqdim A. Bouteflika i tikkelt tis ukuẓ deg useggas 2014. A. Bouraoui i d-yesbedden amussu « Barakat », d awal i d-yeggurɛen tikli n udabu n Lezzayer d unagraw-ines. Ssawḍen ass-a gan-as alisem :    « Tanerbut n Tugdut Tazzayrit » ilmend n umecwar ameɣnasan i d-tewwi.   Massa Bouraoui, lukan deg... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 23:19 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , ,
21 juin 2020

Tamellalt taqburt akk deg ddunit ufan-tt deg Antarctique

Tamellalt taqburt i yufan deg Antarctique, temmug anec n ddabex n « rugby », iɣef mtawan-t turdiwin d akken d ayla n ugelmaḍ awlal (reptile marin) i yettuɣalen ɣer tallit n tyrannosaure, ɣef wakken i d-tura tesunt « Nature » deg wass n 17 Yunyu 2020.   Aṭas n wawal, d yizwal i yuzlen akken ad meslayen fell-as maca ur yettwaqbal ara almi iɛedda waṭas n leɛḍil fell-as ; Segmi tt-ufan deg 2011, taneggarut-a tres deg usalay n umezruy agmawi n tmurt n Chili,  amzun d ddabex yexsin i yeǧǧan... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 13:42 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
20 juin 2020

Ɣuceɣ-tt d tilellit, ḥemleɣ-tt d taklit

Deg wallen n bab n tesreṭ, d timentel n tufɣa seg lǧennet, d iɣes uɛwij, d nnaqes, d azgen n wallaɣ, d lɛar, d lɛib, d icuhat ! ffer-itt, ɣumm-itt, zem-as imi-s Teslay-as i uzrem, tuɣ awal i cciṭan, tger cciṭan deg tqerɛet, tessufeɣ-it-id, d nettat i d udem n ccer… D tagezzant d mi-iḥeckulen, tekkat stiṭ, d settut ! ffer-itt, ɣumm-itt, zem-as imi-s… Deg wallen n bab-as d wayetma-s ; delɛar, d tuksa n leqder, d taqeddact, d taklit d tanehjubt, d tigẓelt. Ma tezweǧ thennan, ma tuɣal-d d agejdur, d nnican, d awal, d... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 18:38 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,

18 juin 2020

Tawwurt n Marché Dauphine deg Fransa

Posté par Yacine KHELIFA à 00:20 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,
14 juin 2020

Seg Miḥyaf i d-tlul Tleli, seg Temhersa i d-tlul Timunent

Tanekra n Tumast, Tanekra n Yiseɣ, Tanekra mgal Tamḥeqranit d Ddɣel. Tanekra Mgal Tiɛurbebt i yedlen aɣref “Amaziɣ”. Tanekra-a ɣas ulama aṭas i tt-yettwalin d tumast tamaziɣt, maca deg tidet d agdud Aqvayli kan i yuklalen tajmilt ɣef umennuɣ i d-yewwi akken ad ibedd mgal taduli iga udabu n Lezzayer ɣef tumast n tefriqt ugafa, ladɣa deg tnekra n 2001. Deg wass n 18 deg Yebrir, imsutla Imhersanen jebden ɣef yiwen n yilemẓi s rrṣas sin wussan send asfuggel n 20 deg Yebrir umi nessawal Tafsut imaziɣen. Germaḥ Massinissa, Ilemzi yeqqaren... [Lire la suite]
21 avril 2020

Tamurt yeččan arraw-is, ungal i irefden imenzayen n tmetti

Tamurt yeččan arraw-is, d asentel agejdan, tanfalit i d-ijemlen taluft s taluft, aferdis s wayeḍ, timentelt s wetma-s, i yessawḍen tawacult ad tidir zzelṭ d wurrif.   Deg ungal-a i yura Mass Lahdir Sidali, i ibedden ɣef mraw (10) n wamuren, anda yal amur yettsemmid gma-s, d allus asugnan ɣef tudert n twacult deg tmetti umi jlan yimenzayen n talsa. Deg mraw n wamuren n ungal, Sidali Lahdir, ur yestekfa ara kan s uglam n twacult, neɣ s uglam n wuguren i tettmagar twacult s umata, ɣas ulama yemmeslay-d ɣef yiwet kan n twacult... [Lire la suite]
20 avril 2020

Isteqsiyin ɣef tnila n yeqvayliyen ileḥḥun deg Lḥirak

Bouteflika "la laïcité n’est pas une idéologie pour ce pays, il ne l’acceptera pas ! Ça ne marcherai pas, ça n’a pas marché en Turquie, ça ne peut pas marcher en Algérie."  Ẓriɣ ad iyi-d-tinim kunwi mgal Butef, ula d atmaten-nwen izzayriyen mgal Butef, maca vɣiɣ kan ad wen-d-fkeɣ tamawt ɣef wawal "Turquie" deg yinaw n Butef !   Ilaq ad teḥsum belli, Butef d tervaɛt-is, ttawin-d timuɣliwin d tikta seg Turquie, mazal ɣas ulama tekcem-d Fransa, tessufeɣ Ṭurk, kkren yergazen ssufɣen Fransa... Kren-d wid i mazal vɣan ad uɣalen... [Lire la suite]