11 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 03

Tikli n  Umeggi[1] n tɣellist ɣef tmes deg tzeqqa deg yella umɣud Ticki Ameggi n tɣellist ɣef tmes ira ad iruḥ ad yessefqed ɣef tzeqqa ideg icuk tella tmes, yewwi-d fell-as deg tazwara ad yeslef i tewwurt imedlen send ad tt-yeldi. Akken i nwala abrid yezrin, yezmer ad d-teglu s twaɣit tameqqrant ma yella teǧǧhed yakan, tmes. Ma yufa 2/3 deg tewwurt umi yeslef ẓeqqelt, ur d-yewwi wara ad yeldi tawwurt, ad tt-yeǧǧ akken temdel, ad d-yendeh[2] neɣ ad yessendeh i yipumpyiten.             ... [Lire la suite]

10 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 02

I- Tarrayt n unfufed n Tmes : “Ulac timse war isɣaren”,  akken yella deg lemtel ; ḥsu daɣen, ulac times war amɣud (duxxan), neɣ war amezhar, war aẓɣal. S ineggura-a i tettenfufud Tmes. Imazzayen mwatan ɣef ukuẓet n tarrayin n unfufed d tigejdanin, d tida ara ad nwali : 1-    Asetbeɛ/ Aseḍfer : D anfufed n Tmes s umezhar neɣ s usetbeɛ n uzɣal deg tanga s timmad-is. Amedya : Ageṭṭum n uzzal, yettwaseḥman, ileḥḥu, deg-s uẓɣal seg tqernit ɣer tayeḍ. 2-    Arkam : Tettenfufud Tmes s unejmuɛ n uẓɣal... [Lire la suite]
07 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 01

I- Seg Lɛafya ɣer Tmes   i- Tiẓri ɣef tmes Seg mi d-tecfa ddunit, times tesenɛetbar amdan, tessewhem-it, amek I tettendah d wamek i tettenfufud ! Yennuda umdan ad tt-yessinen (domestiquer), ad tt-yesseqdec akken ad yesgerrez tudert-is. Ur iɛeṭṭel ara, yessaweḍ ad tt-yesseqdec deg lfayda-ines deg waṭas n tegnatin d waṭas n taɣulin, maca, ur yessaweḍ ara ad yetḥekkem deg-s s tseddi, ur yessaweḍ ara ad yetḥekkem deg wayen i d-tessexlaf ! Daɣen, lɛafya, yezmer ad tuɣal d aferdis usenger i yesseqdacen kra ma yufa akken ad... [Lire la suite]
29 mars 2020

Tazrawt n tmeslayt n At Ɛebbas

                                                           Aswir :  Tamsislit/Tasnislit   S... [Lire la suite]
28 mars 2020

Tamacahut n Meckerrek, Ixef (01)

Amacahu, ɣef temɛayt-iw ad telhu, ad teḍbeɛ am usaru, ad tiɣzif anec n ujgu ; ɣef temɛayt n Meckerrek.   Yella yiwen n umɣar qqaren-as Meckerrek, yettidir d tmeṭṭut-is deg talwit d lɛezza, ila lerẓaq aṭas, yettidir ass s wass. Yiwen n wass, tesla tmeṭṭut-is uɣalen-d yimnigen, ttassen-d seg tmura ibeɛden, glan-d s myal d lxiṛ, ccac d leqmac yettirriqen ! Tameṭṭut n Meckerrek rekvent-tt tismin, ur tli wara argaz ara as-d-yawin isefken s ara tzux ula d nettat, ad terfed s yixef-is gar tullas ; tennuɣna aṭas, teqqim kan deg... [Lire la suite]
20 mars 2020

Tadawla n abaraḍ

Tadawla n abaraḍ Abaraḍ as a yeddubet tikli ileggay-t askiw anderren taddelen anta d-es, as a iɣhel anakas, ad t-id-idebel askiw-s ma-s, ad t-tesenkes ad t-tesesn aman miɣ ax ad yeṭṭes. Abaraḍ as yewḍ ukkuẓ utyan miɣ semmus, ad t-zemmuh-din merawen-nnit a has-d-tweyen awadem issanen azammuhed n baraḍe. ad d-asin ddunet-nnit wi t-uhaznin, a has-yaneɣ ti-s ulli ad itatt isan ad izzi. As idwel abaraḍ yewḍ-nnit azum ad saggeden daɣ adeɣdeq-nnit kud han-tet imẓaden miɣ kal. Kud tet han imẓaden, aẓum-nnit yewḍ, kud ur tet-hin, ur yewiḍ... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 00:43 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :

09 mars 2020

Addal wa n baraḍen

Addal wa n baraḍen :Ibaraḍen wi n aheggar wi meḍruynin. Kannen iẓekwen s kadiwen, kannen idebnan, kannen imnas ed tlemin s kadiwen, kannen iysan s kadiwen, kannen tirekin s talaq, kannen igerweyen s iẓẓman.       Tibaraḍin ti meḍruynin kannen ed tikenarin s iɣes n adruf n tiɣsi miɣ ahenkuḍ, kannent-asent iselsa, kannent-asent ikerheyen, taggenet-asent tisɣalin s hidden sḍṭafnin. Ibaraḍen kannen iknaren sidubunen-ten gir-isen, aknar tawey taknart, miɣ wareɣ addel wa n baraḍen. Ibaraḍen ed tbaraḍin n Muhaɣ... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:12 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
09 mars 2020

Addal n midden

Aheggar ur itmenɣennin daɣ addel s ihiri hund kel tawat, ur itegg ihiri tamɣannant kud gan ennecaret, miɣ smelɣen full imnas, miɣ full iysan, miɣ taremen tikebawin, miɣ tarmen allaɣen aṭkul miɣ bballenen gir-isen, full tisellit n ddunet awindeɣ imda. Sawaren serhu i man-nesen ɣur midden d tḍiḍin ; ad nninet tḍiḍin «  mendam a irna s takuba-nnit, akked amnis-nnit irna imnas tamkerra ti gan-s, enta irn-in ». Ales wareɣ irna midden daɣ temkerra temda irn-in akked ɣur tḍiḍin : tameṭ hin yusa ad tet-isenker daɣ iḍ a has... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 09:18 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
09 mars 2020

Ameli messi-ineɣ

  Isem n yalla enta itakken tasafsest, enta ɣur tella tsafsest. «  Ameli messi-ineɣ, messi-s n temɣar, enta itakken tasafsest, enta ɣur tella tesasfsest, agellid n ahel wa tbeddi, kay ɣas daɣ neṭṭaf nelkam, day negmay tilelt, awey-aneɣ abareqqa wa iẓẓalen, abareqa n wi yufan aglef wala wi full teblised, wala wi yexraknin ». Mess-ineɣ, enta meqqren, inna tidet.   X.Y         Amawal : Ameli : Ayla n yelu. Messi : Yelu. Tasafsest : talwit/rreḥma. Ahel :... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 08:54 - - Commentaires [1] - Permalien [#]
Tags :
26 février 2020

Izen i dda Lmulud At Mɛemmer?

26 deg furar, yemmut neɣ yettwanɣa, anwa i yeẓran !  Ass-a ɣas ulamma temmuteḍ maca seg tama-w ak-d-ssutreɣ ma d tidet tella leɛnaya sɣur wid yemmuten, ttxilek zzuzer-d  aduḍu yesduqqusen seg yigenni ɣef yiqvayliyen yesmuzuɣen akken ad d-duqsen seg lḥirakuc i ten-yewwin. Ḥsiɣ ur k- ǧǧiɣ ara ad tesgunfuḍ deg talwit, maca, tamsalt d taɣawsa ara yeglun s tnaṣlit, s yiman, s uɣref...  A dda Lmulud arraw-ik Ass-a ɛuẓgen ɣef teqvaylit, ggugmen ɣef tmeslayt-nsen...tewwi-ten tutlayt n ujenwi, ttarun s yisekkilen uzligen... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 02:12 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :