22 février 2020

Isental i Tzerrew Tesnilest Tamatut

Akken ad d-yefk, neɣ ad d-ig deg yiwen ufrag isental n tezraw tasnilsit, F. d Saussure yesken-aɣ-d dakken tutlayt d anagraw n tayunin, tayunin-a ttemsemmadent, yal yiwet nettisin-itt s userwes-ines d tayeḍ daxxel n unagraw-a, seg tama-nniḍen yessaweḍ Saussure ad yessemgired ger snat n tesnilsin :  Tasnilest tandaxelt : Icig-a deg tesnilest izerew ayen yerzan tutlayt s timmad-is, war ma yemmuqel ɣer wayen i as-d-yezzin, d tazrawt tandaxelt, tletha kan d unagraw utlayan, d aglam n wassaɣen yellan gar tayunin n unagraw... [Lire la suite]

17 février 2020

Kṛaḍet (04) n yimecwaṛen i usellek n teɣtest

Kṛaḍet (04) n yimecwaṛen i usellek[1] n teɣtest   Akken tevɣu tili teswaɛt n lɛejlan, ilaq ad nefreẓ akken iwata addad n teɣtest[2] deg wadeg d wakud, yerna ad neg tigawin timezwura iwatan n usellek.         1. Asɣelles[3] n  wadeg n usehwu[4] d uterras yellan deg umihi.   Meyyez ma llant tewtilin n tɣellist, temuqleḍ ma ur yelli wara umihi-nniḍen (Tasnisnit[5], Timest, Ajajiḥ n tmes[6], trisiti...)   Ur ttaẓ ara ɣer umkan n usehwu alama teḥsiḍ ur yelli wara umihi fell-ak. Ma... [Lire la suite]
07 février 2020

Azmul Asnilsan

Azmul Asnilsan          Ger tbadutin n tutlayt i d-yesbed Saussure, daɣen, « Tutlayt d anagraw n yizmulen anda yal azmul ila assaɣ akked wayeḍ »[1], ɣef waya ad nefk asteqsi, d acu-t uzmul deg tesnilest taɣessant n Saussure ?          Azmul asnilsan ; d tikti tanimant anda ara naf asemlil ger tnakti akked tugna tasneslant, ihi akken ad asen-yefk udem yerzun taɣult n tesnilest yextar ad isemmi i tnakti « Anmik/tanakti », i... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:50 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
07 février 2020

Tameslayt, Tutlayt, Asiwel

Tameslayt, Tutlayt, Asiwel Deg wayen i d-nenna deg uferdisen yezrin, F. de Saussure yeɛreḍ ad d-yefk i tesnilest udem usnan, ɣaf waya yefka-as udem amezwaru d udem « urkid », wis sin d udem « amatu ». Akken ara tt-naf tettwasbadud-d deg usegzawal n tesnilest tamatut (1973) s wudem-a : «  d tazrawt tussnant n tmeslayt n umdan » ; aya yessegzay-it-id Mass Taher Laboot[2], yenna : « Anect-a yessebgan-d tilist n yiswi-s : Tutlayin », ɣur-s tasnilest tutlayin war miḥyaf. Ihi... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:29 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,
05 février 2020

Ayenkud d uzgerkud (Synchronique & diachronique) deg temsirin n tesnilest tamatut

Iswin n tesnilest tamatut d azraw n tutlayt amek i tella-a deg tidett-is.  Nenna-d, d ayen i yessemgarden Tasnilest ɣef tussniwin i yellan zerwent tutlayt send ad d-tesejbu tneggarut-a s tektiwin n F. de Saussure. Amek iga uneggaru-a, akken ad yefk udeg usnan i tezrawt-a, yewwi-d ad as-yefk ittewlen n tussna tamaynut : "Arkad, Ameẓẓul, akked talɣa tamatut- ɣaf waya i d-yefka tanakta « Tutlayt », akken daɣen i yessemgared gar-as akked « Tameslayt » akked « Asiwel ». Akken ad yezrew tutlayt i yellan d... [Lire la suite]
01 février 2020

Tadra taẓrayant n Tesnilest

Tussna i yeswasuddsen gar tugnatin n tutlayt, tekka-d ɣaf Kraḍet n talliyin yettemseḍfaren, uqbel ad tessiweḍ ad tissin iswi ussnan »[1]. Deg tazwara tella d Tajerrumt tansayt i yeṭfen annar n tezrawt n tutlayt, tazrawt-a i yesbedden ansayen-is akked yimenzayen-is ɣef tmezzult (logique) i yefɣen ɣef tmuɣli tusnant n wass-a, ur tlethi ara d tutlayt akken yella lḥal-is ; deg yiswi-s d asuḍef d usbeddi n yilugan i d-tferreḍ nettat ɣef tutlayt amek i d-yewwi ad tili, akken daɣen seg tama i d-tletha siwa d tutlayt ilan iseɣ... [Lire la suite]

30 janvier 2020

Gzem asḥissef

Aferdis-a yettsemmid win i t-yezwaren, win i d-yettmeslayen ɣef leqniɛa, yewwi-d lḥal ɣef umdan ad yejmel gar-asen akken ad tbeddel deg tazwara tmuɣli-s s yin akkin ad iḥulfu ibeddel waddad n wallaɣ-is akked yiman-is, ayen ara d-yeglun s ubeddel deg waddad n tfekka ; akken yella deg tmenna « allaɣ iǧehden deg tfekka iǧehden ». Ad d-nesfukkel s wayen yellan deg tusna tafelsafit akked tusna n tmejjayt yerzan aṭṭanen n tfekka s umata. Asḥissef ma nennuda ɣef tbadut-is, neḥsa belli d ajmal n yiɣeblan i yesɛa umdan s tidet... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 19:39 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,
30 janvier 2020

Ili-k d ilelli ɣef medden

Akken ad d-nemmeslay acuɣer i d-yewwi lḥal neɣ amek i d-yewwi lḥal ad yili umdan d ilelli ɣef wayeḍ ; ad d-meslayeɣ qbel ɣef wassaɣen yemgaraden i ten-icerken. Assaɣen-a mgaraden ɣef sin wudmawen igejdanen, llan wassaɣen n yiḥulfan (imawlan, tayri, tanumi…) llan wassaɣen n tdukli/tamusni (aḥbib deg lxedma, lǧar, amdakel n wemdakel). Deg tudert, ɣas ulama amdan akken nezra, yewwi-d lḥal ad yidir deg ugraw, yewwi-d ad izeṭ assaɣen gar-as akked yimdanen-nniḍen, maca skud ttimɣuren wassaɣen n tmusni skud ttimɣuren wassaɣen n... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 19:30 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
29 janvier 2020

Aseɣzen s-ɣur yemdanen

Kra ma tgiḍ imdanen ad k-sɣeznen, ad d-inin  « mačči akka i d-yewwi lḥal ad… ». Mi riɣ ad d-aruɣ ɣef uferdis-a, tekcem-d ɣer yixef-iw yiwet n tmacahut tansay i d-yettawin tikta ɣef temsalt-a n useɣzen sɣur medden i kra ma yeɛreḍ umdan ad yili deg tudert ; kra ma tgiḍ deg lebɣi ad tqenɛeḍ imdanen s tikli-k neɣ s tiktiwin-ik ; ad yili win ur yecriken ara yid-k tikti, ad yili win ara yesɣeznen iswi-k… Ḥekund deg yiwet n tmacaḥut ; yella yiwen n urgaz, yeffeɣ-d netta akked mmi-s amecṭuḥ, teddun ɣer lexla,... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:17 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
21 janvier 2020

Ulaḥlu d temsalt n Amir Dz send tameɣra deg Cabaret Sauvage

Deg wass n 19 yennayer 2020, acennay, anaẓur amḥaddi n yidles d tummast tamaziɣt, yettwasnen s tiktiwin-is  tinmeglanin I udabu d unagraw azzayri ; ladɣa deg tallit n tefsur taberkant 2001, anda yella deg wannar s leqseḥ, yerna yufrar-d s tektiwin-is d ccna-ines i d-yefkan afud I tmesbaniyin d umennuɣ n yimeɣnasen, ama s umḥaddi i tumast, ama s uglam i temhersa d temḥeqqranit d-yeɣlin ɣef ugdud akbayli d umaziɣ s umata. War ma nettu tijmilin yerra i yimeɣrasen n tlelli d wid yeɣlin deg tefsut taberkan Deg 19 Yennayer 2020,... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 23:03 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , , , ,