11 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 03

Tikli n  Umeggi[1] n tɣellist ɣef tmes deg tzeqqa deg yella umɣud Ticki Ameggi n tɣellist ɣef tmes ira ad iruḥ ad yessefqed ɣef tzeqqa ideg icuk tella tmes, yewwi-d fell-as deg tazwara ad yeslef i tewwurt imedlen send ad tt-yeldi. Akken i nwala abrid yezrin, yezmer ad d-teglu s twaɣit tameqqrant ma yella teǧǧhed yakan, tmes. Ma yufa 2/3 deg tewwurt umi yeslef ẓeqqelt, ur d-yewwi wara ad yeldi tawwurt, ad tt-yeǧǧ akken temdel, ad d-yendeh[2] neɣ ad yessendeh i yipumpyiten.             ... [Lire la suite]

10 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 02

I- Tarrayt n unfufed n Tmes : “Ulac timse war isɣaren”,  akken yella deg lemtel ; ḥsu daɣen, ulac times war amɣud (duxxan), neɣ war amezhar, war aẓɣal. S ineggura-a i tettenfufud Tmes. Imazzayen mwatan ɣef ukuẓet n tarrayin n unfufed d tigejdanin, d tida ara ad nwali : 1-    Asetbeɛ/ Aseḍfer : D anfufed n Tmes s umezhar neɣ s usetbeɛ n uzɣal deg tanga s timmad-is. Amedya : Ageṭṭum n uzzal, yettwaseḥman, ileḥḥu, deg-s uẓɣal seg tqernit ɣer tayeḍ. 2-    Arkam : Tettenfufud Tmes s unejmuɛ n uẓɣal... [Lire la suite]
07 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 01

I- Seg Lɛafya ɣer Tmes   i- Tiẓri ɣef tmes Seg mi d-tecfa ddunit, times tesenɛetbar amdan, tessewhem-it, amek I tettendah d wamek i tettenfufud ! Yennuda umdan ad tt-yessinen (domestiquer), ad tt-yesseqdec akken ad yesgerrez tudert-is. Ur iɛeṭṭel ara, yessaweḍ ad tt-yesseqdec deg lfayda-ines deg waṭas n tegnatin d waṭas n taɣulin, maca, ur yessaweḍ ara ad yetḥekkem deg-s s tseddi, ur yessaweḍ ara ad yetḥekkem deg wayen i d-tessexlaf ! Daɣen, lɛafya, yezmer ad tuɣal d aferdis usenger i yesseqdacen kra ma yufa akken ad... [Lire la suite]
29 mars 2020

Tazrawt n tmeslayt n At Ɛebbas

                                                           Aswir :  Tamsislit/Tasnislit   S... [Lire la suite]
22 février 2020

Isental i Tzerrew Tesnilest Tamatut

Akken ad d-yefk, neɣ ad d-ig deg yiwen ufrag isental n tezraw tasnilsit, F. d Saussure yesken-aɣ-d dakken tutlayt d anagraw n tayunin, tayunin-a ttemsemmadent, yal yiwet nettisin-itt s userwes-ines d tayeḍ daxxel n unagraw-a, seg tama-nniḍen yessaweḍ Saussure ad yessemgired ger snat n tesnilsin :  Tasnilest tandaxelt : Icig-a deg tesnilest izerew ayen yerzan tutlayt s timmad-is, war ma yemmuqel ɣer wayen i as-d-yezzin, d tazrawt tandaxelt, tletha kan d unagraw utlayan, d aglam n wassaɣen yellan gar tayunin n unagraw... [Lire la suite]
17 février 2020

Kṛaḍet (04) n yimecwaṛen i usellek n teɣtest

Kṛaḍet (04) n yimecwaṛen i usellek[1] n teɣtest   Akken tevɣu tili teswaɛt n lɛejlan, ilaq ad nefreẓ akken iwata addad n teɣtest[2] deg wadeg d wakud, yerna ad neg tigawin timezwura iwatan n usellek.         1. Asɣelles[3] n  wadeg n usehwu[4] d uterras yellan deg umihi.   Meyyez ma llant tewtilin n tɣellist, temuqleḍ ma ur yelli wara umihi-nniḍen (Tasnisnit[5], Timest, Ajajiḥ n tmes[6], trisiti...)   Ur ttaẓ ara ɣer umkan n usehwu alama teḥsiḍ ur yelli wara umihi fell-ak. Ma... [Lire la suite]

07 février 2020

Azmul Asnilsan

Azmul Asnilsan          Ger tbadutin n tutlayt i d-yesbed Saussure, daɣen, « Tutlayt d anagraw n yizmulen anda yal azmul ila assaɣ akked wayeḍ »[1], ɣef waya ad nefk asteqsi, d acu-t uzmul deg tesnilest taɣessant n Saussure ?          Azmul asnilsan ; d tikti tanimant anda ara naf asemlil ger tnakti akked tugna tasneslant, ihi akken ad asen-yefk udem yerzun taɣult n tesnilest yextar ad isemmi i tnakti « Anmik/tanakti », i... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:50 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
07 février 2020

Tameslayt, Tutlayt, Asiwel

Tameslayt, Tutlayt, Asiwel Deg wayen i d-nenna deg uferdisen yezrin, F. de Saussure yeɛreḍ ad d-yefk i tesnilest udem usnan, ɣaf waya yefka-as udem amezwaru d udem « urkid », wis sin d udem « amatu ». Akken ara tt-naf tettwasbadud-d deg usegzawal n tesnilest tamatut (1973) s wudem-a : «  d tazrawt tussnant n tmeslayt n umdan » ; aya yessegzay-it-id Mass Taher Laboot[2], yenna : « Anect-a yessebgan-d tilist n yiswi-s : Tutlayin », ɣur-s tasnilest tutlayin war miḥyaf. Ihi... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:29 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,
05 février 2020

Ayenkud d uzgerkud (Synchronique & diachronique) deg temsirin n tesnilest tamatut

Iswin n tesnilest tamatut d azraw n tutlayt amek i tella-a deg tidett-is.  Nenna-d, d ayen i yessemgarden Tasnilest ɣef tussniwin i yellan zerwent tutlayt send ad d-tesejbu tneggarut-a s tektiwin n F. de Saussure. Amek iga uneggaru-a, akken ad yefk udeg usnan i tezrawt-a, yewwi-d ad as-yefk ittewlen n tussna tamaynut : "Arkad, Ameẓẓul, akked talɣa tamatut- ɣaf waya i d-yefka tanakta « Tutlayt », akken daɣen i yessemgared gar-as akked « Tameslayt » akked « Asiwel ». Akken ad yezrew tutlayt i yellan d... [Lire la suite]
01 février 2020

Tadra taẓrayant n Tesnilest

Tussna i yeswasuddsen gar tugnatin n tutlayt, tekka-d ɣaf Kraḍet n talliyin yettemseḍfaren, uqbel ad tessiweḍ ad tissin iswi ussnan »[1]. Deg tazwara tella d Tajerrumt tansayt i yeṭfen annar n tezrawt n tutlayt, tazrawt-a i yesbedden ansayen-is akked yimenzayen-is ɣef tmezzult (logique) i yefɣen ɣef tmuɣli tusnant n wass-a, ur tlethi ara d tutlayt akken yella lḥal-is ; deg yiswi-s d asuḍef d usbeddi n yilugan i d-tferreḍ nettat ɣef tutlayt amek i d-yewwi ad tili, akken daɣen seg tama i d-tletha siwa d tutlayt ilan iseɣ... [Lire la suite]