D acu i tenniḍ ?

Ddabex n uḍar d addal neɣ d taduli ɣef wallaɣen !

Tarbaḥt taɣelnawt n ddabex n uḍar, tekcem aseggas-a ɣer temzizelt n Umaḍal n waddal-a ; allen i merra ɣer tmurt n Brizil, allaɣen i merra lethan-d d ugmuḍ ara taweḍ tmurt-nneɣ, anwa aswir deg ara tres gar akk tmura n umaḍal i yettekkan deg temzizelt-a ; aya ulac fell-as tisewham, imi mayl tamurt deg tmura lant targit-a ; ad gent agmuḍ yelhan, win ara yesferḥen neɣ ara as-igen ccan deg uswir agraɣlan. Deg tidet n ugdud-nneɣ, wa i yerra deg lbal-is akked tidmi-s siwa addal-a akked terbaḥt-a i yellan d aɣbel ?! D ta kan i yellan d taɛkkemt ɣef tuyat-nsen ?!

Tamsalt n tumast akked ccan i lant tmura yuɣal ass- icud ɣer ssenf-a n waddal, d ttawil s wayes agdud ad d-yessebggen aɣref-is gar wid akk n umaḍal, gar assen tamurt-nneɣ, tarabaḥt-a i yettmetilen acḥal d amdan i ilan aɣref yezdin ! d yiwen i d-yettbinen ɣer leǧnas-nniḍen, d udem-a kan i d-ttwalin, ɣer yigduden i merra, tamurt-nneɣ tdel s tduli n Taɛrab, ladɣa timura n waɛraben i yeqqaren « Lezzazayir Ccaqiqa », amzun d yiwen kan n ugdud neɣ n uɣref i yellan deg lezzayer, amzun tuget deg-s d Aɛraben, ma yella d aya i tettmettil ass-a terbaḥt taɣelnawt n tmurt (Aɛraben kan) ihi aqb ayli neɣ amzabi neɣa atergi akked teɛrifin-nniḍen n Tmazɣa ur ttalasen ara deg terbaḥt-a ! Nettwali seg tama tamuɣli n wiyaḍ ama d adaxlani ama d aberrani ur d-terri wara azal i taluft-a ! Rrnu nekkni s timmad-nneɣ nɛemmed i waya, awid kan ad nerfed ssenǧǧaq ad nettɛeggiḍ yes-s deg yiberdan, ad nettsuɣ s yisem n ssenǧaq ! seg tama n ssenǧaq ulac iɣilif, nettalas akk deg-s imi d idammen n lejdud-nneɣ i yeɣlin akken ass-a ad irefref deg yigenwan, maca taluft tegra-d ɣer wass-a ; Ma d aya kan i ixussen agdud akken ad yerfed iri-s ? ma seg tama n berra kan i ilaq ad ncebbeḥ udem d atmaten, ma seg daxel nttemyečča, d iɛdawen ! i lukan ad nethu deg yiman-nneɣ send ad neɛreḍ ad d-neg azayar ɣer wiyaḍ yewwi-d ad neg azal-nneɣ deg tmurt-nneɣ yakan, yewwi-d ad d-nini anwa i d nekkni, yewwi-d ad d-nessebyen dakken Tamazɣa d tumas, d tutlayt, d tayemmat n ugdud i yettwaḥeqren acḥal d tisutwin, d tayemmat n ugdud i izedɣen seg tadra-s Tafriqt n Ugafa. Addal n ddabex uḍar deg wass-a isettu i ugdud tiɣawsiwin i yellan d timezwura, tesettu acḥal d amenzay, acḥal d taluft i iɛeddan, tilufa ur d-yewwin ara ad ttwattunt deg ccfawat n uɣref ɣas uma yella yedda lawan, ɣas ulama yezri deg wakud.  Imi Ma nemmuqel kan akka cwiṭ ɣer yiseggasen-a i yezrin, ad naf agdud yeffud awal n tlelli, yeffud awal n talwit, yettwaceggel mačči d kra. “nekk  ayen iyi-qerḥen nniɣ-t-id, i lebda ad geɣ tiɣri, i kečč ay agdud ma ad d-takkiḍ ”                                                                               X.Y